Il mio stato

Fotografie


 • Relitto Bolzaneto (Liguria) Relitto Bolzaneto (Liguria)
 • Relitto Bolzaneto (Liguria) Relitto Bolzaneto (Liguria)
 • Relitto Bolzaneto (Liguria) Relitto Bolzaneto (Liguria)
 • Relitto Mv Captain Keith Tibbetts (Cayman) Relitto Mv Captain Keith Tibbetts (Cayman)
 • Relitto Banffshire (Lazio) Relitto Banffshire (Lazio)
 • Relitto Alcione C. ( Francia) Relitto Alcione C. ( Francia)
 • Relitto B-17G (Croazia) Relitto B-17G (Croazia)
 • P-47 Thunderbolt (Francia) P-47 Thunderbolt (Francia)
 • Relitto "Le Togo" (Francia) Relitto "Le Togo" (Francia)
 • Relitto "Le Donator" (Francia) Relitto "Le Donator" (Francia)
 • Relitto Mercantile Chauen Relitto Mercantile Chauen
 • Relitto Nicole (Marche) Relitto Nicole (Marche)
 • Relitto Sottomarino Rubis (Francia) Relitto Sottomarino Rubis (Francia)
 • Relitto Sottomarino Rubis (Francia) Relitto Sottomarino Rubis (Francia)
 • Relitto LST 349 (Lazio) Relitto LST 349 (Lazio)
 • Relitto LST 349 (Lazio) Relitto LST 349 (Lazio)
 • Coriolanus Coriolanus
 • MV Imperial Eagle MV Imperial Eagle
 • Relitto Lina (Croazia) Relitto Lina (Croazia)
 • Relitto Um El Faroud (Malta) Relitto Um El Faroud (Malta)
 • Relitto M/N Sabrina Relitto M/N Sabrina
 • Relitto Alfieri (Campania) Relitto Alfieri (Campania)
 • Boris Boris
 • Eudokia Eudokia